تنها حرف زدن درباره «رفراندوم» کافی نیست

۱۷:۱۰ - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰


گروه سیاسی: نماینده سابق مجلس درباره برگزاری رفراندوم عنوان کرد: استارت این موضوع از هیچ کجا زده نشده است درحالیکه باید از جایی شروع شود مثلا پیشنهاد دهنده مجلس باشد و دولت شروع کننده باشد، رهبری هم مجوز بدهند.


محمدرضا خباز، در رابطه با عدم توجه به اصل رفراندوم در قانون اساسی مطرح کرد: در قانون اساسی رفراندوم پیش بینی شده است به این معنی که اگر کار از طریق مسیرهای قانونی دیگر حل نشود، می توان با رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی، آن را حل کرد. او افزود: ۴۲ سال از عمر انقلاب گذشته و هیچ کس از این ظرفیت استفاده نکرده است. بارها رییس جمهور به این موضوع اشاره داشتند ولی در حد بیان بود اما باید عملی رخ بدهد وگرنه اصل قضیه هم، لوث می شود. خباز تاکید کرد: استارت این موضوع از هیچ کجا زده نشده است درحالیکه باید از جایی شروع شود مثلا پیشنهاد دهنده مجلس باشد و دولت شروع کننده باشد، رهبری هم مجوز بدهند. او خاطرنشان کرد: آیا می توان به این مجلس امیدی داشت تا با رفراندوم موافقت کند؟! محال است. از این رو بیان این حرف زیبا و امیدوارکننده در صورتی مفید به فایده است که عملیاتی شود. این فعال سیاسی در پایان گفت: انتظار من و بسیاری از مردم این است که آقای رییس جمهور بعد از اعلام نظر در مورد رفراندوم اقدامی عملی داشته باشند و افکار عمومی را در جریان اقدام عملی خود قرار دهند.