آتش سوزی در کالیفرنیا و تخلیه ۷۸۰۰ نفر از خانه هایشان+ عکس

۱۰:۵۴ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۹


مقامات ایالت کالیفرنیا تقریبا ۷۸۰۰ نفر را به خاطر آتش سوزی طبیعی از منطقه خارج کردند.


به گزارش اسپوتنیک، سازمان آتش نشانی ایالت کالیفرنیا در این خصوص اطلاع داد.

در صفحه توئیتر این سازمان آمده است: « دستور مربوط به خروج و تخلیه به ۲۵۸۶ خانه و تقریبا ۷۸۰۰ نفر داده شد.»


بر اساس اطلاعات شبکه ان بی سی بیش از ۴.۸ هکتار زمین در معرض آتش سوزی قرار دارند.

۳۷۵ آتش نشان برای خاموش کردن این حریق مشغول به کار هستند.[IMAGE]