استفاده اجباری دو ماسک برای ساکنان جمهوری چک

۱۳:۰۰ - ۵ اسفند ۱۳۹۹


اهال کشور چک باید از 25 فوریه در محل های تجمع یا از نانو ماسک استفاده کنند و یا دو ماسک بزنند.


به گزارش اسپوتنیک، یان بلاتنی، وزیر بهداشت جمهوری چک اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور دست به چنین اقدامی زده اند. این درخواست که انجام آن الزامی است از جمله باید در مغازه ها، بیمارستان ها، وسایل حمل و نقل عمومی و ایستگاه ها رعایت شود.

به گفته وی، پرداخت مبالغ جبرانی برای افراد کم درآمد هنوز درنظر گرفته نشده است. بر اساس محسابات اقتصاددانان، قیمت ماسک های طبی تنفسی، برای یک خانواده 4 نفره می تواند حدود 93 دلار یا 2 هزار کرون در ماه تمام شود.

شایان ذکر است که ساعات منع رفت و آمد از ساعت 21 تا 5 صبح در کشور چک برقرار شده است.