واکنش تولیدکنندگان "اسپوتنیک وی" به گزارش‌های منتشر شده درباره واکسن ارسالی به اسلواکی

۱۵:۵۰ - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰


تولیدکنندگان "اسپوتنیک وی" گزارش‌های منتشر شده درباره واکسن ارسالی به اسلواکی را جعلی خواندند.


به گزارش اسپوتنیک، تولیدکنندگان واکسن "اسپوتنیک وی" گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تفاوت واکسن تحویلی به اسلواکی با آنچه در مجله معتبر پزشکی لنست منتشر شده است را جعلی خواندند.>>>

پیش از این نشریه "Dennik" اسلواکی ششم آوریل به نقل از منابع خود از تفاوت میان واکسن ارسال شده به این کشور و آنچه نتایج آن تایید شده است خبر داده بود. در این مقاله تأکید شده بود که هنگام تصمیم گیری در مورد خرید اسپوتنیک وی، مقامات اسلواکی دقیقاً به مقاله منتشر شده در لنست اعتماد کرده بودند.

تولیدکنندگان "اسپوتنیک وی"، درمورد این مطالب خاطر نشان کردند که در آینده نزدیک انتظار "اخبار جعلی و تحریکات اضافی از سوی دشمنان اسپوتنیک وی در اسلواکی را دارندکه تلاش می‌کنند این واکسن را بی اعتبار کنند".

لازم به ذکر است که آژانس دارویی اروپا از ۴ مارس بررسی کارایی، ایمنی و کیفیت واکسن روسی "اسپوتنیک وی" را با هدف ارزیابی انطباق آن با استانداردهای اتحادیه اروپا آغاز کرد ولی برخی کشورهای عضو اروپایی از جمله مجارستان و اسلواکی به طور مستقل این واکسن را تایید و تزریق آن را آغاز کردند.