قیمت مسکن در تهران در مرز ۴۵ میلیون تومان

۱۶:۲۰ - ۸ مرداد ۱۴۰۱


براساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه ١٤٠١ متوسط قیمت آپارتمان در تهران از مبلغ ۴۴میلیون تومان را گذشته است.


به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در تیر ماه ١٤٠١ متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ۴۴میلیون و ۸۴۱هزار تومان  رسیده است. 

در این ماه منطقه ١ با متوسط قیمت ۸۴میلیون و ۵۲۲هزار تومان بیشترین و منطقه ١٧ با متوسط قیمت ۲۲میلیون و ۸۹۰هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده­اند.

نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠١ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧,١ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٦.٤ درصد)، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.