رکود بازار مسکن به پایان رسید؟

۱۵:۲۰ - ۱۰ آبان ۱۴۰۱


مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش بازار مسکن شهر تهران مربوط به مهر ماه را منتشر کردند. هر چند داده‌های منتشر شده با هم متفاوت است اما روند کلی آن‌ها تقریبا نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. بر اساس این اطلاعات در ۷ ماه ابتدایی امسال هم به لحاظ شیب افزایش قیمت و هم حجم معاملات بازار مسکن، شاهد افزایش نسبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هستیم. با این وجود در سه ماه منتهی به مهر ماه شرایط متفاوتی نسبت به چهار ماه ابتدایی سال برای بازار مسکن رقم خورده است.


به گزارش اقتصادآنلاین؛ مرکز آمار و بانک مرکزی دیروز دوشنبه ۹ آبان، اطلاعات مربوط به قیمت مسکن شهر تهران در مهر ماه امسال را منتشر کردند.

بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران را در اولین ماه پاییز ۴۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان گزارش کرد که نسبت به شهریور افزایش ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مرکز آمار نیز قیمت مسکن شهر تهران در اولین ماه پاییز را بر اساس میانگین وزنی ۴۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به شهریور ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار علاوه بر متوسط قیمت‌ها، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی را نیز منتشر می‌کند و آنگونه که این مرکز بیان می‌دارد، با توجه به اینکه در محاسبه شاخص قیمت مسکن مشخصات و کیفیت واحدهای مسکونی معامله شده لحاظ می‌شود، تغییرات قیمتی را بهتر نشان می‌دهد.

بر اساس شاخص قیمت مسکن مرکز آمار، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مهر ماه نسبت به شهریور ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در هفت ماه ابتدایی امسال افزایش ۲۴.۵ درصدی را تجربه کرده‌است. این در حالی است که افزایش قیمت مسکن شهر تهران در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴.۵ درصد بود. به بیان دیگر، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که شتاب افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، میانگین قیمت مسکن از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، ۳۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم برای هفت ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۱۰.۳ درصد بود. بنابراین داده‌های مرکز آمار نیز همانند بانک مرکزی نشان از افزایش شیب قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته است

افزایش شیب رشد قیمت مسکن در حالی است که تورم کلی اقتصادی تغییر محسوسی نداشته است؛ در هفت ماه ابتدایی امسال  و بر اساس اطلاعات مرکز آمار در حالی میانگین قیمت تمام کالاهای و خدمات افزایش حدود ۳۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳ درصد بود.

حجم معاملات در هفت ماه ابتدایی امسال در مقایسه با سال گذشته نیز با افزایش همراه بوده‌است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا پایان مهر امسال در مجموع ۵۷هزار و ۳۵۹ واحدی مسکونی در شهر تهران معامله شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ هزار و ۹۶۴ واحد مسکونی گزارش شده بود که حاکی از افزایش حدود ۶۴ درصدی حجم معاملات در ۷ماه ابتدایی امسال است.

بنابراین به نظر می رسد که بازار مسکن در هفت ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو تفاوت مهم داشته است؛ اولا شیب افزایش قیمت بیش تر شده و ثانیاً حجم معاملات افزایش یافته است.

با این وجود آمارها نشان می‌دهد که بازار مسکن در سه ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به چهار ماه ابتدایی عملکرد متفاوتی داشته است.

در حالی بر اساس آمار بانک مرکزی در سه ماه منتهی به مهر،‌ میانگین قیمت مسکن به طور متوسط ماهانه افزایش ۱.۶ درصدی را ثبت کرده است که این رقم در چهار ماه ابتدایی امسال برابر با ۴.۵ درصد بود.

بررسی داده‌های مرکز آمار نیز نتایج مشابهی را به همراه دارد، به گونه‌ای که در سه ماه منتهی به مهر، تورم ماهانه مسکن به طور متوسط برابر با ۱.۷ درصد بوده است و این رقم در چهار ماه ابتدایی سال به ۶.۲ درصد رسیده بود.

حجم معاملات نیز در سه ماه منتهی به مهر در مقایسه با چهار ماه ابتدایی سال کاهش یافته است. در حالی در چهار ماه ابتدایی امسال به طور متوسط ماهانه  ۹هزار و ۵۲۱ واحد مسکونی در شهر تهران معامله می شد که این رقم در سه ماه بعدی با کاهش بیش از ۳۲ درصدی به ۶هزار و ۴۲۴ واحد مسکونی رسیده است.

مرور این آمار نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال بازار مسکن تا حدودی یک شوک تورمی همراه با افزایش حجم معاملات را تجربه کرده است اما دوباره در سه ماه گذشته شاهد عقب نشینی خریداران و کاهش شیب قیمت ها در بازار مسکن هستیم.