وضعیت صندوق‌ها به هم ریخت/ بازدهی منفی اغلب صندوق‌های سهامی

۲۲:۰۶ - ۲۸ شهریور ۱۴۰۲


در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط اغلب عملکرد منفی ثبت کردند.


اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛  صندوق نوید دانایان پارس  با رشد ۰.۳۹ درصدی بهترین بازدهی در صندوق‌های سهامی و صندوق راهبرد ممتاز ابن سینا با بازدهی منفی ۱.۵ درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی داشته است.

در بین صندوق‌های مختلط نیز بهترین عملکرد متعلق به صندوق مشترک سپهر آتی با رشد ۱.۰۳درصدی بوده است و  صندوق سپهر اندیشه نوین با کاهش ۰.۳ درصدی ضعیعف‌ترین عملکرد را در این گروه داشته است.

همچنین در صندوق‌های درآمد ثابت بهترین بازدهی متعلق به صندوق سپر سرمایه بیدار  با رشد  ۰.۹۱ درصدی و بدترین بازدهی متعلق به ارزش پاداش با بازدهی منفی ۱.۵۸درصدی بوده است.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری :