بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کالای ایرانی

۱۹:۳۸ - ۱۲ آذر ۱۳۹۸