لحظه اصابت صاعقه به بلندترین برج جهان

۰۹:۵۵ - ۲۵ دی ۱۳۹۸