قربانیان افغانستانی پرواز ناتمام اکراین +عکس

۰۵:۲۲ - ۲۵ دی ۱۳۹۸


مسافران قربانی افغانی که هیچ جا از آنان نامی به میان نیامد!


به گزارش اسپوتنیک، در هواپیمای اکراینی که بعلت اصابت موشک سقوط کرد، ۱۲ نفر از مسافرین اهل کشور افغانستان بودند که یادی از آنان نشد.
گفته شده است که دو تن از قربانیان افغانستانی فاجعه هواپیمای مسافربری بوئینگ اوکراین، که از سوئد به ایران آمده بودند تا محفل نامزدی خود را کنار فامیل‌شان در ایران برگزار کنند.


یک دانشجوی دکترا و یک خانواده سه نفری افغان که در آلمان پناهندگی دریافت کرده بودند، شامل قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران اند. 
بسیاری از کاربران برای شادی روح همه قربانیان این پرواز دعا کردند.
بعضی از کاربران نیز معتقدند که ملیت هیچ یک از این افراد اهمیتی ندارد چرا که همه به یک اندازه برای این عزیزان غمگین هستیم.