ترکیه ۲۲۱ کیلومتر دیوار در مرز با ایران ساخت

۱۹:۲۰ - ۲۴ شهریور ۱۴۰۰


ترکیه در بحبوحه افزایش مهاجرت از افغانستان ۲۲۱ کیلومتر دیوار در مرز با ایران ساخته است.


سلیمان سویلو سرپرست وزارت امور داخله جمهوری ترکیه، گفت: مقامات ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ساخت دیوار مدولار در مرز با ایران ادامه می دهند، بیش از ۲۲۰ کیلومتر در حال حاضر ساخته شده است.>>>

ترکیه یک کشور ترانزیتی برای مهاجران افغانستان و پاکستان است که به طور غیرقانونی از ایران وارد این کشور شده و سعی می کنند به کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان کنند.

سرپرست وزارت امور داخله ترکیه تصریح کرد: ما کار ساخت دیوار در بقیه مرز با ایران به طول ۲۴۲ کیلومتر در استان وان را آغاز می کنیم که به ۲۲۱ کیلومتر موجود اضافه می کنیم. بنابراین، مرز خود را با ایران تقویت می کنیم.

سویلو در آنکارا گفت: این نه تنها یک دیوار بلکه سیستم های فیبر نوری، روشنایی، دوربین های دید در شب است.

وی افزود: به لطف اقدامات انجام شده، تعداد مهاجران افغان که به طور غیرقانونی از مرز ترکیه و ایران عبور می کنند از ۱۵۰۰ نفر به ۲۰۰ نفر در روز کاهش یافته است.