حسین رونقی «با قرار وثیقه» آزاد شد

۰۰:۰۰ - ۶ آذر ۱۴۰۱


برادر حسین رونقی در تویبتر نوشت: «حسین امشب با قرار وثیقه آزاد شد تا تحت درمان قرار گیرد. با تشکر از همراهی و همصدایی هموطنان عزیزم که صدای ما بودند»


برادر حسین رونقی در تویبتر نوشت:

«حسین امشب با قرار وثیقه آزاد شد تا تحت درمان قرار گیرد. با تشکر از همراهی و همصدایی هموطنان عزیزم که صدای ما بودند»