#اقتصاد #تکنولوژی اقتصادآنلاین
اگر شما هم از کاربران حرفه‌ای هستید، این مطلب را در خصوص قابلیت‌های مخفی اندروید از دست ندهید.
#تکنولوژی #دانش برترین‌ها
جنسیت جنین انسان و دیگر پستانداران به خاطر ژن موجود در کروموزوم Y تعیین می‌شود. هرچند که کروموزوم Y در حال تضعیف شدن است و تا چند میلیون سال دیگر ناپدید خواهد شد؛ اگر انسان نتواند تا آن زمان یک ژن تغیین جنسیت جدید را در خود ایجاد کند، می‌توان گفت که پایان بشر فرا خواهد رسید.
#تکنولوژی #دانش @برترین‌ها
جنسیت جنین انسان و دیگر پستانداران به خاطر ژن موجود در کروموزوم Y تعیین می‌شود. هرچند که کروموزوم Y در حال تضعیف شدن است و تا چند میلیون سال دیگر ناپدید خواهد شد؛ اگر انسان نتواند تا آن زمان یک ژن تغیین جنسیت جدید را در خود ایجاد کند، می‌توان گفت که پایان بشر فرا خواهد رسید.
لطفا کمی صبر کنید